Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitede Çocuğa Yaklaşım Önerileri

Eğer çocuk büyük istekle başladığı halde yapmakta olduğu bir işi bitiremiyorsa :

Eğer yapması gereken şey veya görev büyük kapsamlı ise, küçük parçalara ayırın.

Ondan bu parçaları kendi kendine anlatmasını isteyin.

Ona bu işi yapabilmesi için neye ihtiyacı olduğunu sorun. Hatta belirlenen iş sonuçlanıncaya kadar bu soruyu sormaya devam edin.

Yapılacak şeyi küçük parçalara ayırdıysanız, her basamağın bitmesi gereken gerekli zaman dilimini belirleyin ve çocuğun anladığına emin olun.

Basamaklarda ilerleyişini sık sık kontrol edin.

Takıldığını hissettiğinizde alçak sesle ipucu verin.

Yapması gereken iş için belirlediğiniz basamakları ve sıralamaları tanımlamada ve işi tamamlamada güçlük çekiyorsa:

Bu işi nasıl tamamlayabileceği ve basamakların ayrılmasına ilişkin örnekler verin.

Yapılacak işin basamaklarını anlamış olduğundan emin olun.

Yapması gereken bir işi bitirmeden başka bir şeye geçiyorsa;

Tamamlanmış bir işin ne demek olduğunu anlamasına yardımcı olun. (Örneğin: Odanın tamamen toplanmış olmsaı demek, bütün oyuncaklarının yerine konması, ortada, halıda veya kenarda hiç bir oyuncağın açıkta kalmaması demektir. Eğer gerçekten ortada artık hiç bir oyuncak görmüyorsan odan toplanmış sayılır ve o zaman parka gidebilirsin.)

Kendisine verilen talimatları veya görevleri anlamakta güçlük çekiyorsa:

Yapmasını istediğiniz şeyi söylemeden önce mutlaka dikkatini çekin. Sizi duyduğundan ve anladığından emin olun.

Ona konuyla ilgili ipuçları verin, okuma yazma biliyorsa, yapmasını istediğiniz şeyi yazılı olarakta verin.

Bir defada tek bir şey isteyin. İstediğinizi söyledikten sonra anlayıp anlamadığını kontrol için söylediğinizi tekrarlatın.

 • Eğer çocuk olayları önem sırasına koymakta güçlük çekiyorsa;
  •  Ona çok önemliden az önemliye doğru kavramını açıklayın.
  • Yapacağı şeylerin öncelik sırasını siz belirtin ve nedenlerini açıklayın.
  • Ona konuyla ilgili örnekler gösterin. 
  • Anahtar kelimeleri öğretin ve vurgulayın. (sonra ki, en önemli nokta, önce ki gibi) Okuma yazma biliyorsa, ona odasında sık yaşanan olayların öncelik sırasının yer aldığı bir pano hazırlayın ve şaşırdığında panoya bakmasını hatırlatın.
 • Sözel olmayan davranışlar karşısında bocalıyorsa;
  • Ona vücut diline ilişkin örnekler verin, ne anlama geldiklerini açıklayın. (örneğin sus! işaretini)
 • Görsel veya işitsel uyaranlarla dikkati dağılıyorsa :
  • Alçak sesle yaptığı işin bitmediğini hatırlatın.
  • İş tamamlandığında ödüllendirin.
  • Eğer kendi de isterse bazı dikkatin arttırılması ve sürdürülmesi yönünde yaptığınız çalışmalarda kulaklık kullanın

DİKKAT EKSİKLİĞİ

 "Dikkat eksikliği", bir konuya yoğunlaşmada güçlük, verilen görevleri
tamamlayama, sınırlı dikkat zamanı ve dikkat dağınıklığı belirtileri ile
kendini gösterir. Bu bozukluğu olan çocuklar ayrıntılara karşı dikkat
eksikliği gösterir, okul ve diğer ödevlerinde birçok hatalar yaparlar.
Çalışmalarını plansız, düzensiz ve karmakarışık bir biçimde sürdürürler.
Oyun ve benzeri etkinliklerde dikkatlerini uzun süre toplayamazlar,
başladıkları işleri tamamlamakta zorlanırlar. Sanki akılları başka yerdedir
ya da söylenenleri
dinlemiyor ya da duymuyor görünümü verirler.
Sıklıkla tamamlanmamış bir etkinlikten diğerine geçerler.
Kendilerine verilen okul ödevi ya da herhangi bir iş
üzerinde belirtilen ve beklenilen bir biçimde çalışılamaz;
ödevlerini bitiremezler. Bu çocuklar belirli bir zihinsel çaba
gerektiren iş ve görevlerden (ev ödevleri, yazı vs.)
kaçınırlar ve bu gibi etkinliklerde yer almaya karşı
isteksizdirler. Ödevlerini yaparken uzun süre sandalyede
oturamazlar. Anne-babalarının zoruyla bir süre derslerinin
başında otursalar bile kalem, silgi ve kalemtıraş gibi
nesnelerle oynarlar.

Dikkatleri ilgisiz uyaranlarla kolaylıkla dağılabilir. Başkalarının
dikkatini çelmeyen bir ses veya bir görüntü onların ilgisini anında
çeker. Çalışma biçimleri dağınık ve düzensizdir. Sıklıkla eşyalarını
ve okul araç ve gereçlerini bir yerde unutur veya kaybedebilirler.
Günlük etkinliklerde sıklıkla unutkandırlar. Başkalarını dinlemezler,
konuşamaya yoğunlaşamazlar ve oyunların ya da etkinliklerin
kurallarını izleyemezler.

HİPERAKTİVİTE

"Hiperaktivite", yerinde rahat duramama ya da oturduğu yerde bile kıpırdanıp durma, gerektiği zamanlarda yerinde oturamama, uygunsuz ortamlarda koşuşturma ya da eşyalara tırmanma, "motor takılmış gibi" sürekli hareket halinde olma tarzında kendini gösterir.Bu çocuklar, uyarıları dinlemeden, durmak yorulmak bilmeden birbiri ardına hareket ederler. Sınıf öğretmenleri bu gibi çocukların sık ayağa kalkmalarından, sağa sola sataşmalarından ve arkadaşlarına laf yetiştirmelerinden yakınabilir.

Koltukların üzerinden atlamaları ve dolaplara tırmanmaları nedeniyle "düz duvara tırmanma" deyimi bu çocuklar için uygundur. Diğer çocuklardan daha fazla tehlikeli ve kaza yaratan durumlara girerler. Çok hareketli ve atak oldukları için tehlikeyi hemen kavrayamaya bilirler. Çok konuşurlar ve sessiz olunması gereken etkinlikler sırasında gürültü yaparlar.

İMPULSİVİTE

"İmpulsivite", bir davranışın sonucunu düşünmeksizin harekete geçme ile kendisini gösteren ataklıktır. Dürtüsellik (impulsivite) kendini sabırsızlık, soru tamamlamadan cevabını verme eğilimi, sırasını beklemede güçlük, başkalarının konuşmasının veya işinin arasına girme şeklinde kendini gösterir.

Okula başladıklarında bu çocukları bekleyen bir çok güçlük vardır. Çocuğun sırasında oturmaması, dikkatini bir konu üzerinde yoğunlaştıramaması, algılama bozukluğu ve sakarlığı onun sürekli azarlanmasına, eleştirilmesine ve uyarılmasına yol açar.

Ek olarak arkadaşlık kurmada ve sürdürmede yaşadıkları zorluklar onu daha içe kapanık, yalnız, öfkeli, küskün ve oyun bozan yapabilir. Bu da karşı gelme ve davranım bozukluğu gibi ek tanıların konulması için uygun zemin hazırlar.

 
 
 
 

www.acelyaanaokulu.k12.tr 2008© - Yönetim Paneli


Ziyaretçi : 1155707 Sayfa Gösterimi : 1712659 Online : 1